អាស័យដ្ឋាន:
ផ្លូវលេខ ២៧១, អាគារលេខ ៤២០,
ជាន់ទី៩, បន្ទប់ ៩B,
សង្កាត់ ទំនប់ទឹក,
ខណ្ឌ ចំការមន,
រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរសព្ទលេខ:
+855-23-901-506 (Office Desk)

+855-16-930-029 (Architect Principal)

អ៊ីម៉ែល:
info@hbaa-archi.com

ម៉ោងធ្វើការ:
8:00ព្រឹក – 18:00ល្ងាច (ច័ន្ទ្ – សុក្រ)
9:00ព្រឹក – 12:00ថ្ងៃត្រង់ (ថ្ងៃសៅរ៍)

ទីតាំងការិយាល័យ

ទំនាក់ទំនងការិយាល័យ

  • អាស័យដ្ឋាន៖អគារលេខ 420 បន្ទប់លេខ 9B ផ្លូវលេខ 271 សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធនីភ្ណំពេញ។

 

ពត៌មាន

តាម​ពួក​យើង