គម្រោងផ្ទះ​​ និស្សិតមហាវិទ្យាល័យស៊ីអេស៊ី​​​ អូស្ត្រាលី

ទំនាក់ទំនងការិយាល័យ

  • អាស័យដ្ឋាន៖អគារលេខ 420 បន្ទប់លេខ 9B ផ្លូវលេខ 271 សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធនីភ្ណំពេញ។

 

ពត៌មាន

តាម​ពួក​យើង